NFT
 

Üdvözöljük honlapunkon!

       

Honlapunk áttekintést ad a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ tevékenységéről, tájékoztatást ad intézményünk és partnerintézményeink képzéseiről.

*****************************************

2016.január 29.

HIRDETMÉNY
 
 

 

A Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ (továbbiakban Kecskeméti TISZK) kacsolódva a Kecskeméti Főiskola felsőoktatási duális képzéséhez, a

 

  2016/2017-os tanévben

 

  műszaki menedzser

 

alapszakos hallgatót fogad.

 

 

 

A Kecskeméti TISZK fő elve egy olyan termelés-közeli üzemi, gyakorlati képző központ megvalósítása volt, amely képes a térség gazdasági potenciájához illeszkedő humán erőforrás fejlesztésére. Oly módon, hogy a csúcs technológiához illeszkedő műhelyi háttérrel hozzájáruljon a munkaerőpiac magasan képzett szakember igényéhez. Összhangban azzal a gazdasági környezettel, mely Kecskemét és vonzáskörzetének tudás alapú gazdasági fejlődését a járműiparhoz kapcsolódó képzések körére fókuszálja. A Kecskeméti TISZK elhivatott abban, hogy ezen feladatoknak megfelelve, saját szakembert is képezzen. Kitüntetett szerepe van abban, hogy a korszerű technikai háttérre építhető tudás áramoltatás megvalósuljon az oktatás és a gazdasági szereplők között. 

A Kecskeméti TISZK emberi erőforrás fejlesztési tervében a fentiekben megjelölt célkitűzések eléréséhez kapcsolódó munkakör tervezése során megfogalmazta olyan szakember igényét, mely egyrészről birtokolja azon kompetenciákat, amely a munkaerőpiaci elvárásokhoz leginkább alkalmazkodni tudó duális szakképzésben résztvevő szakmát tanuló diákok gyakorlati tudásának fejlesztését segíti elő cég szintű, a műszaki területekhez kapcsolódó pénzügyi, gazdálkodási, szervezési feladatokban.

Másrészről olyan műszaki menedzseri  tudással rendelkezik, amely a duális szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés termelés-közeli műhelyének működtetésében hasznosítható.   

 


Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet:
titkarsag@ketiszk.hu

 

Jelentkezés határideje: 2016. június 03.

 

 Kiválasztás során vizsgált szempontok:

 

 

 -          gyakorlati jártasság

 

 

 -          szakmai érdeklődés

 

 -          szakma iránti elkötelezettség

 

 

 
 

 


 

*******************************************************************************************************

2015. augusztus 25.

 

 

Figyelem!

 

GYAKORLÓ KOZMETIKUS ÉS
HEGESZTŐ
KÉPZÉSEKET INDÍTUNK

 2015. SZEPTEMBERBEN

  

 

Minősített hegesztő

Volframelektródás védőgázas ívhegesztő

Fogyóelektródás hegesztő

Bevontelektródás hegesztő

Gázhegesztő

 

A képzés részleteiről tájékozódhat a www.ketiszk.hu/felnott/tervezett oldalon.


*****************************  E-001024/2015/B001

                                                                                                                                                                        E-001024/2015/B002


Tájékoztató

„Autóelektronikával foglalkozó műszerészképzés a német-magyar különbözeti

 és kiegészítési tartalmakra építve”, 

valamint

„Mechatronikával foglalkozó képzés a német-magyar különbözeti és kiegészítési tartalmakra építve” megnevezésű képzésekhezA TÁMOP 2.2.7B-3-13/1-2014-0001 azonosítószámú „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” című kiemelt projekt – továbbiakban kiemelt projekt - célja, hogy a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szaktudással rendelkező egyének kerüljenek ki a képzésből szakmai és idegen nyelvi ismereteik célzott fejlesztése révén. A fejlesztés célja a más, sikeresen működő duális szakképzési rendszerű uniós tagállamban (a továbbiakban partnerország) már jól működő duális szakképzési rendszert jellemző jó gyakorlatok elemeinek (tananyag-tartalom, módszertan) beépítése a programban érintett szakmák tanmenetébe, a magyar szakmai tartalom mellett kiegészítő tartalomként. A tanulók a program befejezésével a magyar mellett az együttműködő partnerországban elfogadott szakképesítés megszerzésére is alkalmassá válnak. Cél, hogy a magyar és külföldi befektetők számára még vonzóbbá váljon a magyar szaktudás, miután – egyelőre e program által pilot jelleggel és mértékben - egységes tudású és képzettségű szakmunkások kerülnek ki a szakképző intézményekből. A program által növekedhet a tőkebeáramlás régiós szinten, miután a külföldi cégek hazánkban is a legképzettebb munkaerőt tudják igénybe venni. További cél, hogy a kis-és középvállalkozások a megfelelőbb munkaerő biztosításával a nagyobb kapacitás-igényű, multinacionális cégek számára beszállítói feladatokat ellátó hazai vállalkozásokként versenyképesebbé váljanak. A kiegészítő képzés megvalósításához a BKIK eszközfejlesztési tevékenységet folytat.


A duális képzési rendszer nyújtja a munkaerőpiacon a legértékesebbnek tekintett szakmai végzettséget. A tanulók számára a vállalatok üzemi képzőhelyei teremtik meg a legjobb feltételeket a modern és piacképes szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítására.

A pilot-program a Magyarországon jelen lévő duális szakképzési rendszer fejlődését szolgálja. Cél a hazai és uniós vizsgakövetelmények és a vizsgáztatási eljárások egységesítése, illetve közelítése annak érdekében, hogy a szaktudás és a megszerzett bizonyítványok kölcsönös elismerése több tagállamban is bekövetkezhessen, valamint a gazdaságfejlesztés szempontjából releváns szakmacsoportok tekintetében a Duna Régióhoz tartozó országok (országrészek) szakképzési intézményeivel, kamaráival, gazdasági társaságokkal alakuljanak ki, illetve erősödjenek az együttműködések.

A projekt keretében azon szakképzésben részt vevő tanulók kerülnek bevonásra, akik képzésük utolsó évét kezdik meg, olyan területen, amely a német ipar magyar beszállítói tevékenységéhez kötődik. A pilotképzéseket a német – magyar szakképzés kompetenciáinak különbözetére kialakított többlet-tartalom oktatására felkészített szaktanárok tartják.

A képzéssel érintett kiegészítő szakmai tartalom a sikeresen működő Duna Régióhoz tartozó országok (országrészek) duális szakképzési rendszereiben meglévő képzési tartalmakhoz és tanítási módszereihez igazodik. A szakképzésben részesülő hallgatók tehát - felnőttképzési szerződéses jogviszony keretében - a többlet tananyag, kompetencia-tartalom és módszertan alapján kialakított képzéstartalmakat sajátíthatják el, s tehetnek belőle vizsgát. A felnőttképzés idegen szaknyelvi és adekvát gyakorlati oktatás mellett kerül megszervezésre.


A kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, és a BKIK által alkotott konzorcium. A pilotképzésekről a TÁMOP-2.2.7B-3-13/1-2014-0001 azonosítószámú „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére „című kiemelt projekt támogatási szerződése rendelkezik, mely értelmében a BKIK által kiválasztott képzők bevonásával kerül sor a képzések megvalósítására. A képzési programokra, képző intézményekre vonatkozó előírások a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. (Fktv.), valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényen (Szktv.), és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényen alapulnak.

 

  

 

 

 


*************************************************************************************

2014. május 14.

 

 


Semmiről sem akarlak meggyőzni,
élj szíved törvénye szerint
szorongás és pátosz nélkül.
Légy jóban önmagaddal
ez a legfontosabb.
                     (Kassák Lajos) 


 

 

- Fontos, hogy felvegyenek; de leginkább, hogy elégedett légy a
munkádban… mire van szükséged a boldoguláshoz?

- Lehet, hogy a családod, barátaid nem tudnak segíteni
vagy mindig csak ugyanazt hallod…

 

 

- Hogyan mozgósíthatod saját erőid sikereid érdekében?

 

 

- Fedezd fel te magad, milyen utak vezetnek a célodig!


A Kecskeméti TISZK Mi a pálya? Irodája
12-18 éves fiatalokat hív
életpálya-tervezési foglalkozásokra június hónaptól kezdődően

Olyan programokat szervezünk, amelyek támogatnak abban, hogy képessé válj
célorientált döntésre, sikeres életvezetésre, a számodra legmegfelelőbb utak
megtalálására – azaz TUDATOS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉSRE.

Miért érdemes eljönnöd hozzánk?

Személyesen találkozhatsz egy-egy szakma olyan sikeres képviselőjével, aki sokra
vitte, aki saját példáján át mutatja meg, milyen a munka világa
Bemutatjuk a Nemzeti Pályaorientációs Portált
Csoportos és egyéni beszélgetések során hasonló cipőben járó társakat, új arcokat,
barátokat találhatsz
Kérdőívek kitöltése kapcsán elgondolkodtató kérdéseid lesznek: miben kell
fejlődnöd, mit érdemes tanulnod
Kommunikációs gyakorlatok (bemutatkozás, megjelenés, viselkedés, illem)
segítségével ötleteket meríthetsz
Önéletrajz és motivációs levél írás, telefonos és személyes állásinterjúra, felvételi
elbeszélgetésre való felkészülés során személyes tapasztalatokat, önbizalmat
szerezhetsz

Jelentkezz pályaorientációs konzulens, mentálhigiénés
szakembernél az alábbi elérhetőségeken:
Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft, Kecskemét, Szolnoki út 31.
Telefon: 76/507-458
E-mail: titkarsag@ketiszk.hu


 


 

------------------------------------------------------------------------------

CNC és hagyományos gépi forgácsolás

   

TISZTELT JÖVENDŐBELI PARTNEREINK!


A partneri együttműködés kezdeményezés céljából a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. CNC-forgácsoló és Hagyományos-forgácsoló gépműhelyeinek szabad kapacitás kihasználtságára keresünk együttműködő partnereket.

Szabadkapacitású gépeink:

A műszaki leírások részletesen: (link)

CNC forgácsoló gépek:        
       

·          Gildmeister NEF 400 V3 5.generációs esztergagép,

melynél a  főorsó „C”tengelyként programozható,

12 szerszám befogadására alkalmas tároló

hely, melyből 6 szerszámhely hajtott szerszám

fogadására alkalmas                                                                        

·         Gildmeister  DECKEL MAHO DMC 635 V, 3+1 tengelyes

Függőleges megmunkáló központ,

Lehmann EA410 NC körasztallal (4. tengely ),

HEIDENHAIN  TS 649 mérőtapintóval,

közvetlen mérőrendszerrel,

20 szerszám befogadására alkalmas tároló  hellyel                        

·        Gildmeister  DECKEL MAHO DMC 635 V, 3tengelyes

Függőleges megmunkáló központ,  indirekt mérőrendszerrel,       

12 szerszám befogadására alkalmas tároló hellyel                          

·        DECKEL MAHO MICROSET UNO 115 Microvision I.

Szerszámbeállító és bemérő készülék

(fúró, maró és eszterga szerszámokhoz )                                        

·        CNC vezérlésű plazmavágó gép 

maximum 20mm-es anyagvastagságig

 

 

 

 

    Hagyományos forgácsoló gépek:

·       TRENS SN 32/1000 egyetemes csúcseszterga                           

·        ELMAG PROFI 1000/165 egyetemes csúcseszterga                 

·       OSO FNK 2R vertikális szerszám-konzolmarógép DU 200-as

Univerzális osztókészülékkel                                                          

·      OSO FGU 32 univerzális konzolmarógép vertikális marófejjel

és  vésőfejjel                                                                                   

·      HELTOS VS 20B oszlopos fúrógép                                                         

·      ACRA ASG 1025HS mágnes asztalos síkköszörű gép                 

·      ELMAG CG-500-as univerzális palástköszörű                             

·      PILOUS ARG 250 SAF hidraulikus előtolású szalagfűrészgép   

·      PILOUS ARG 220 PLUS gravitációs előtolású szalagfűrészgép 

·      PILOUS ARG 130 K kézi előtolású szalagfűrészgép                               

·      HOLZMAN MK315S – set fűrésztárcsás gyorsdaraboló

·      TELWIN PCP 18 állványos ponthegesztő gép,

Water colling system G.R.A. 2400 vezérlővel                                           

·      GRIT él-marógép

·      HEXAGON METROLOGY 3D CNC  HDRENDSZERŰ MÉRŐGÉPPEL

 

 

 

 


  

                                                             

                                                                                                                             

Kapcsolat felvétel:

Tel.: 76/507-458 - Sárai Szabó Pálné

Fax: 76/507-459
E-mail: titkarsag@ketiszk.hu, info@ketiszk.hu

 

   


   


 

 

 

 
NFT-NFÜ weboldla
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület Telefonos ügyfélszolgálat: 1/273-42-50 www.esza.hu , E-mail: EUtamogatas@esza.hu
Európai Unió
NFU ketiszk régi weboldla Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Valid XHTML 1.0 Transitional   Minden jog fenntartva © Kecskeméti TISZK Kft.   Valid CSS