NFT
 


Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. felnőttképzéseiről:

A Kecskeméti TISZK kecskeméti székhelyű intézményei nem intézményenként, hanem központosítva szervezi a felnőttképzést, a párhuzamosság és szétaprózódás elkerülése, a célszerű felnőttképzési struktúra kialakítása érdekében.

Felnőttképzési szolgáltatásaink:

 • előzetes tudásszint felmérés
 • pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás
 • képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
 • elhelyezkedési tanácsadás
 • álláskeresési technikák
 • mentálhigiénés tanácsadás
 • drog-prevenciós tanácsadás
 • életvezetési tanácsadás
 • tanulás módszertani tanácsadás


Nyilvántartásba vett felnőttképzési tevékenységeink:
 • Hegesztő
 • Minősített hegesztő
 • Életpálya tervezés
 • Digitális kompetenciák fejlesztése
 • Környezeti fenntarthatósági ismeretek   


 • Felnőttképzésben résztvevők száma

  Monitoring mutató: felnőttképzésben résztvevők száma

  Kiinduló érték: 50 fő

  Záró érték: 100 fő

  Teljesüléshez szükséges projekttevékenységek:

  - együttműködés a munkaügyi központtal

  - a célcsoport bevonására akcióterv készítése

  - tananyag és módszertani fejlesztés

  - szakmai konferenciák megszervezése

  - nyilvánosság biztosítása

  - menedzsmentfejlesztés

  - együttműködés egyéb szervezetekkel ( családsegítő központok, civil szervezetek stb.)

   A dél-alföldi régió foglalkoztatáspolitikájában jelentős szerepet kell vállalnia a felnőttképzésnek. A rendszerváltást követően strukturálisan megváltozott a gazdaság. Korábban jelentős munkavállalói létszámot foglalkoztató ágazatok (könnyűipar, élelmiszeripar, mezőgazdaság) szűntek meg, vagy alakultak át. Korábban biztos megélhetést nyújtó szakmák néhány év alatt váltak a megváltozott körülmények hatására piacképtelenné. Jelentős számban váltak álláskeresővé a 30 év felettiek és szakképzettséggel nem rendelkezők, melyek egy része mind a mai napig nem tudott alkalmazkodni napjaink munkaerő-piaci körülményeihez, de átképzésükkel az öregségi nyugdíjig történő tartós foglalkoztatásuk megoldottá válhat.

    A célcsoport felkutatására és képzésbe vonására akciótervet készítünk, rendszeres együttműködést építünk ki a munkaügyi kirendeltségekkel, önkormányzatokkal, vállalkozásokkal (átképzések, továbbképzések), civil szervezetekkel. Az elért eredményeket szakmai konferenciákon és a nyilvánosság biztosítására használt egyéb eszközökön keresztül ismertetjük. A beszerzett tananyag és módszertani fejlesztéseket a felnőttképzés keretein belül is felhasználjuk.  *********************************************************************************************************************************************

  Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft.  lezárult képzései:

  Egyéb eljárás szerinti hegesztő +  Német KER A1 (Volfrámelektródás és fogyóelektródás hegesztő)
  Autóelektronikai műszerész + Német KER A1

  Gépipari minőségellenőr + Német KER B1

  Karosszérialakatos + Német KER A1

  Kisgyermekgondozó, -nevelő


  2011. április hónapában négy - a munkaügyi központ által támogatott - tanfolyamunk ért véget a hallgatók sikeres vizsgatételével. Az autóelektronikai műszerészgépipari minőségellenőr, volfrám- és fogyóelektródás hegyesztő, valamint karosszérialakatos tanfolyamokon összesen 53 fő kapott OKJ-s képesítést. Szeptember közepén pedig 16 fő fejezte be ugyancsak sikerrel a kisgyermekgondozó,-nevelő képzést. A visszajelzések szerint többen már munkát is szereztek. 
  Ezúton is szeretnénk gratulálni vizsgázott hallgatóinknak, és sok sikert kívánni nekik az elhelyezkedésben!


  Életpálya-tanácsadás a felnőttképzésen

  A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-ben életpálya-tanácsadáson vehettek részt a felnőttképzésben regisztrált hallgatók. A három napos tréning célja volt a csapatépítésen kívül a résztvevők önismeretének fejlesztése, a munkanélküliség, mint probléma feldolgozásának elősegítése és ezáltal a tanfolyamon való részvétel erősítése.


  Tájékoztató lezárult képzéseinkről:

   


  • Egyéb eljárás szerinti hegesztő +  Német KER A1 (Volfrámelektródás és fogyóelektródás hegesztő)
              OKJ 351 21 11 0100 31 02
            
              A képzés három modulban folyik :
  -         0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok
  -         0111-06 Műszaki dokumentációk
  -         0239-06 Hegesztő alapfeladatok
   
   
  • Autóelektronikai műszerész + Német KER A1
              OKJ 52 525 01 1000 00 00
              
              A képzés folyamatosan halad:
  -         0615-06 Autóelektronika-diagnosztizálás, -javítás modulban
                         
   
  • Gépipari minőségellenőr + Német KER B1
              OKJ 54 520 01 0000 00 00
   
             A képzés folyamatosan halad:
  -         0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok modulban
   
   
  • Karosszérialakatos + Német KER A1
              OKJ 31 525 03 1000 00 00
   
              A képzés két modulban folyik :
  -         0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok  
  -         0220-06 Gépészeti kötési feladtok
  • Kisgyermekgondozó, -nevelő 

                    OKJ 54 761 02 0010 54 02 

 
NFT-NFÜ weboldla
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület Telefonos ügyfélszolgálat: 1/273-42-50 www.esza.hu , E-mail: EUtamogatas@esza.hu
Európai Unió
NFU ketiszk régi weboldla Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Valid XHTML 1.0 Transitional   Minden jog fenntartva © Kecskeméti TISZK Kft.   Valid CSS