NFT
******************************************************************************************************************************************************************************************** 

HIRDETMÉNY

 

  Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ (továbbiakban Kecskeméti TISZK) kacsolódva a Kecskeméti Főiskola felsőoktatási duális képzéséhez, a

 
2015/2016-os tanévben
műszaki menedzser
alapszakos hallgatót fogad.
 
A Kecskeméti TISZK fő elve egy olyan termelés-közeli üzemi, gyakorlati képző központ megvalósítása volt, amely képes a térség gazdasági potenciájához illeszkedő humán erőforrás fejlesztésére. Oly módon, hogy a csúcs technológiához illeszkedő műhelyi háttérrel hozzájáruljon a munkaerőpiac magasan képzett szakember igényéhez. Összhangban azzal a gazdasági környezettel, mely Kecskemét és vonzáskörzetének tudás alapú gazdasági fejlődését a járműiparhoz kapcsolódó képzések körére fókuszálja. A Kecskeméti TISZK elhivatott abban, hogy ezen feladatoknak megfelelve, saját szakembert is képezzen. Kitüntetett szerepe van abban, hogy a korszerű technikai háttérre építhető tudás áramoltatás megvalósuljon az oktatás és a gazdasági szereplők között.  
 
A Kecskeméti TISZK emberi erőforrás fejlesztési tervében a fentiekben megjelölt célkitűzések eléréséhez kapcsolódó munkakör tervezése során megfogalmazta olyan szakember igényét, mely egyrészről birtokolja azon kompetenciákat, amely a munkaerőpiaci elvárásokhoz leginkább alkalmazkodni tudó duális szakképzésben résztvevő szakmát tanuló diákok gyakorlati tudásának fejlesztését segíti elő cég szintű, a műszaki területekhez kapcsolódó pénzügyi, gazdálkodási, szervezési feladatokban.
Másrészről olyan műszaki menedzseri  tudással rendelkezik, amely a duális szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés termelés-közeli műhelyének működtetésében hasznosítható.   
 
 
Jelentkezni az alábbi e-mail címen lehet: titkarsag@ketiszk.hu
Jelentkezés határideje: 2015. június 26.
Kiválasztás során vizsgált szempontok:
-          gyakorlati jártasság
 -          szakmai érdeklődés
              -          szakma iránti elkötelezettség
 
 

**********************************
 

*******************************************************************************************************

2015. augusztus 25.

 

 

 

Figyelem!

 

 

GYAKORLÓ KOZMETIKUS ÉS
HEGESZTŐ
 KÉPZÉSEKET INDÍTUNK

 2015. SZEPTEMBERBEN

  

 

Minősített hegesztő

Volframelektródás védőgázas ívhegesztő

Fogyóelektródás hegesztő

Bevontelektródás hegesztő

Gázhegesztő

 

 

 

A képzés részleteiről tájékozódhat a www.ketiszk.hu/felnott/tervezett oldalon.


*****************************
   E-001024/2015/B001

                                                                                                                                                                        E-001024/2015/B002

 


Tájékoztató

„Autóelektronikával foglalkozó műszerészképzés a német-magyar különbözeti

 és kiegészítési tartalmakra építve”, 

valamint

„Mechatronikával foglalkozó képzés a német-magyar különbözeti és kiegészítési tartalmakra építve” megnevezésű képzésekhezA TÁMOP 2.2.7B-3-13/1-2014-0001 azonosítószámú „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére” című kiemelt projekt – továbbiakban kiemelt projekt - célja, hogy a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szaktudással rendelkező egyének kerüljenek ki a képzésből szakmai és idegen nyelvi ismereteik célzott fejlesztése révén. A fejlesztés célja a más, sikeresen működő duális szakképzési rendszerű uniós tagállamban (a továbbiakban partnerország) már jól működő duális szakképzési rendszert jellemző jó gyakorlatok elemeinek (tananyag-tartalom, módszertan) beépítése a programban érintett szakmák tanmenetébe, a magyar szakmai tartalom mellett kiegészítő tartalomként. A tanulók a program befejezésével a magyar mellett az együttműködő partnerországban elfogadott szakképesítés megszerzésére is alkalmassá válnak. Cél, hogy a magyar és külföldi befektetők számára még vonzóbbá váljon a magyar szaktudás, miután – egyelőre e program által pilot jelleggel és mértékben - egységes tudású és képzettségű szakmunkások kerülnek ki a szakképző intézményekből. A program által növekedhet a tőkebeáramlás régiós szinten, miután a külföldi cégek hazánkban is a legképzettebb munkaerőt tudják igénybe venni. További cél, hogy a kis-és középvállalkozások a megfelelőbb munkaerő biztosításával a nagyobb kapacitás-igényű, multinacionális cégek számára beszállítói feladatokat ellátó hazai vállalkozásokként versenyképesebbé váljanak. A kiegészítő képzés megvalósításához a BKIK eszközfejlesztési tevékenységet folytat.


A duális képzési rendszer nyújtja a munkaerőpiacon a legértékesebbnek tekintett szakmai végzettséget. A tanulók számára a vállalatok üzemi képzőhelyei teremtik meg a legjobb feltételeket a modern és piacképes szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítására.

A pilot-program a Magyarországon jelen lévő duális szakképzési rendszer fejlődését szolgálja. Cél a hazai és uniós vizsgakövetelmények és a vizsgáztatási eljárások egységesítése, illetve közelítése annak érdekében, hogy a szaktudás és a megszerzett bizonyítványok kölcsönös elismerése több tagállamban is bekövetkezhessen, valamint a gazdaságfejlesztés szempontjából releváns szakmacsoportok tekintetében a Duna Régióhoz tartozó országok (országrészek) szakképzési intézményeivel, kamaráival, gazdasági társaságokkal alakuljanak ki, illetve erősödjenek az együttműködések.

A projekt keretében azon szakképzésben részt vevő tanulók kerülnek bevonásra, akik képzésük utolsó évét kezdik meg, olyan területen, amely a német ipar magyar beszállítói tevékenységéhez kötődik. A pilotképzéseket a német – magyar szakképzés kompetenciáinak különbözetére kialakított többlet-tartalom oktatására felkészített szaktanárok tartják.

A képzéssel érintett kiegészítő szakmai tartalom a sikeresen működő Duna Régióhoz tartozó országok (országrészek) duális szakképzési rendszereiben meglévő képzési tartalmakhoz és tanítási módszereihez igazodik. A szakképzésben részesülő hallgatók tehát - felnőttképzési szerződéses jogviszony keretében - a többlet tananyag, kompetencia-tartalom és módszertan alapján kialakított képzéstartalmakat sajátíthatják el, s tehetnek belőle vizsgát. A felnőttképzés idegen szaknyelvi és adekvát gyakorlati oktatás mellett kerül megszervezésre.


A kiemelt projekt megvalósítója a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, és a BKIK által alkotott konzorcium. A pilotképzésekről a TÁMOP-2.2.7B-3-13/1-2014-0001 azonosítószámú „Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak pilot jellegű átültetésére „című kiemelt projekt támogatási szerződése rendelkezik, mely értelmében a BKIK által kiválasztott képzők bevonásával kerül sor a képzések megvalósítására. A képzési programokra, képző intézményekre vonatkozó előírások a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. (Fktv.), valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényen (Szktv.), és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényen alapulnak.

 

  

 

 

 

 

 
 


*************************************************************************************

2014. május 14.

 

 


Semmiről sem akarlak meggyőzni,
élj szíved törvénye szerint
szorongás és pátosz nélkül.
Légy jóban önmagaddal
ez a legfontosabb.
                     (Kassák Lajos)  

 

 

 


 

 

- Fontos, hogy felvegyenek; de leginkább, hogy elégedett légy a
munkádban… mire van szükséged a boldoguláshoz?

- Lehet, hogy a családod, barátaid nem tudnak segíteni 
vagy mindig csak ugyanazt hallod…

 

 

- Hogyan mozgósíthatod saját erőid sikereid érdekében?

 

 

- Fedezd fel te magad, milyen utak vezetnek a célodig!


A Kecskeméti TISZK Mi a pálya? Irodája
12-18 éves fiatalokat hív
életpálya-tervezési foglalkozásokra június hónaptól kezdődően

Olyan programokat szervezünk, amelyek támogatnak abban, hogy képessé válj
célorientált döntésre, sikeres életvezetésre, a számodra legmegfelelőbb utak
megtalálására – azaz TUDATOS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉSRE.

Miért érdemes eljönnöd hozzánk?

Személyesen találkozhatsz egy-egy szakma olyan sikeres képviselőjével, aki sokra
vitte, aki saját példáján át mutatja meg, milyen a munka világa
Bemutatjuk a Nemzeti Pályaorientációs Portált
Csoportos és egyéni beszélgetések során hasonló cipőben járó társakat, új arcokat,
barátokat találhatsz
Kérdőívek kitöltése kapcsán elgondolkodtató kérdéseid lesznek: miben kell
fejlődnöd, mit érdemes tanulnod
Kommunikációs gyakorlatok (bemutatkozás, megjelenés, viselkedés, illem)
segítségével ötleteket meríthetsz
Önéletrajz és motivációs levél írás, telefonos és személyes állásinterjúra, felvételi
elbeszélgetésre való felkészülés során személyes tapasztalatokat, önbizalmat
szerezhetsz

Jelentkezz pályaorientációs konzulens, mentálhigiénés
szakembernél az alábbi elérhetőségeken:
Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft, Kecskemét, Szolnoki út 31.
Telefon: 76/507-458
E-mail: titkarsag@ketiszk.hu


 


 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

2013. március 04. hétfő
A KECSKEMÉTI TISZK „Mi a pálya?” irodája

ÖTLETPÁLYÁZATOT
 

hirdet
pályaválasztási honlap tervezésére, fejlesztésére

ÚTJELZŐ A JÖVŐ FELÉ

címmel

Kecskeméten és környékén élő, tanuló 13-18 éves fiatalok számára

A pályázat célja:
¨ a pályaválasztás előtt állók szélesebb körű bevonása a
programok tervezésébe, lehetőséget teremtve a
véleménynyilvánításra
¨ a Kecskeméti TISZK honlapján a Mi a pálya? menüpont
megtervezése. A honlap megjelenésében és tartalmi jegyeiben
tükrözze látogatóinak, az érintett korosztálynak a
mindennapjaival, pályaválasztással kapcsolatos érdeklődési
területeit, elvárásait, igényeit
¨ honlap-–arculatterv készítése, melynek szín és formavilága
illeszkedik a tartalmi elemekhez

A nyertes pályázó díja egy laptop!


Bővebb információ kérhető: 
Csík Jánosné Ferencz Katalin
Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
Kecskemét, Szolnoki út 31.
Telefon: 76/507-458
E-mail: titkarsag@ketiszk.hu
Web: www.ketiszk.hu

A pályázat beadásának határideje: 2013. május 02.

A nyertes pályázót 2013. május 15-ig értesítjük.

---------------------------------------------------------------


Épségben hazatértek a táborozó lányok

Vasárnap késő délután megérkezett a döbröcei tábor résztvevőit szállító busz. A kimerült, de mosolygós lányok vidáman ugrottak szüleik nyakába. Az időjárás végig kedves volt hozzájuk, gyönyörű napsütésben élvezhették a Balaton felvidék szépségét. Reméljük maradandó emlékekkel távoztak a résztvevők, és hosszútávú barátságok szövődtek!

(Kedves Lányok! Amennyiben megosztanátok velünk élményeiteket és fotóitokat, kérjük fáradjatok be a TISZK-be! Örömmel vennénk őket.)
Elstartolt a nyári tábor

2011. június 20-án reggel 8 órakkor útra keltek a 2. Nyári "TÉR" Tábor résztvevői, hogy egy felhőtlen hetet töltsenek el a Döbröcei Turistaházban. A lányok izgalmas programokon és foglalkozásokon vesznek részt, valamint túrázni is többízben mennek.Meghívó


A Kecskeméti TISZK az elmúlt években megvalósított európai úniós projektek eredményeinek széleskörű terjesztése érdekében a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 számú "Iránytű a jövő szakemberének - A Kecskeméti TISZK szak- és felnőttképzésének fejlesztése a munkaerő-piaci alkalmazkodás elősegítésére" című projekt keretében szakmai fórumot szervez.

A szakma fórum célja: a TISZK új szervezeti struktúrájának megismertetése a térségben, cégek, vállalkozók, támogató intézmények, az RFKB, kamarák és egyéb partnerek részére. 

Szakmai fórum témájaParadigmaváltás a beiskolázásban
Időpontja2011. június 2. 13.00-16.30
Helyszíne: Kecskeméti Kultúrális és Konferencia Központ
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

Program
13.00-14.45 Előadások: 

A pályaorientáció, mint esélyt teremtő folyamat (előadó: Szilágyi Klára)
Marketing a beiskolázásban (előadó: Soltész Anikó)
E-learning alkalmazásának lehetőségei a szakképzésben (előadó: Krnács András)

14.45-15.15 Kávészünet

15.15-16.30 Workshop
Felkért hozzászóló: Sipos Zsolt

Moderátor: Tolnai József

A szervezés megkönnyítése éredekében kérjük 2011. május 29-ig jelezze részvételi szándékát a titkarsag@ketiszk.hu e-mail címen.

Meghívó


TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017


Tisztelettel meghívjuk 
2011. május 26-án
a Kecskeméti TISZK partnerintézményeinek vezetőit,
érdeklődő pedagógusait, tanulóit és családtagjait 
a "TÉR" közösségi programra.

Programkínálat:

10.00-12.00: Kreatív műhelymunka - virágkötészet
Vezeti: Kürtös Zoltánné
Helye: HUMÁN Középiskola Kocsis Pál Intézményegysége (Kecskemét, Szent I. u. 9.)

14.00-16.00: Fórumszínház
Vezeti: Sárosi Gábor
Helye: HUMÁN Középiskola Szent-Györgyi Albert Intézményegysége (Kecskemét, Nyíri u. 73.)
Nyári "TÉR" Tábor 2011


2011. június 20-26-ig ismét megrendezésre kerül a nagysikerű Nyári "TÉR" tábor. 
A TÁMOP-2.2.3. 09/1-2009-0017 elnevezésű projekt keretében idén is lehetőség nyílik 20 hátrányos helyzetű 9. osztályos leány tanuló díjmentes táboroztatására. A tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén is a partnerintézmények diákjai közül kerül ki az a 20 szerencsés utazó, akik egy hetet tölthetnek el Döbröcén. A táborozók városnézésen, túrázáson, szórakoztató és képességfejlesztő programokon, valamint személyiségfejlesztő csoportfoglalkozásokon vesznek részt. 


 

Horgászverseny a diákok részvételével


A TÁMOP 2.2.3. 09/1-2009-0017 „Iránytű a jövő szakemberének” elnevezésű projekt keretén belül megszervezésre kerülő TÉR Közösségi Program nyitányaként a Kecskeméti Szabadidő Központban 2011. május 17-én horgászversenyre került sor. 
A Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Fiúkollégiumában lakó 19 lelkes fiatalból álló csapat reggel fél 7-kor indult a kollégiumtól, hogy a 8 órai rajtot a helyszínen már felkészülten várják. Az időjárás kedves volt a versenyzőkhöz, verőfényes napsütésben zajlott a program. Az egész napos verseny alatt a diákok teljes ellátásban részesültek, a szervezők pogácsával és szendvicsekkel várták az éhes horgászokat. 
Az eredményhirdetésre késő délután került sor.

 Első helyezett: Tóth György

 második helyezett: Saller András

 harmadik helyezett: Erős Gergő

A program nem jöhetett volna létre a Sport Kht. támogatása és a Dovit Kft. etetőanyag felajánlása nélkül.

   A horgászverseny méltó befejezéseként május 18-án délután a diákok részvételével halászléfőzésre került sor a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Fiúkollégiumában. A verseny során horogra akadt 7,45 dkg halat a szervezők további 20 szelet hallal toldották meg, hogy a kollégiumban egy éhes száj se maradjon. A diákok saját maguk pucolták, szeletelték és főzték meg zsákmányukat, melyet az estébe nyúló mulatság során együtt fogyasztottak el.

 Megkezdődtek a TISZK reklámfilm előkészületi munkálatai

 A TÁMOP 2.2.3. 09/1-2009-0017 „Iránytű a jövő szakemberének” elnevezésű projekt által megvalósítandó feladatok közé tartozik egy a TISZK-et, valamint partnerintézményeit bemutató és népszerűsítő reklámfilm készítése. A tárgyalások már megkezdődtek, a referenciafilm várhatóan szeptemberre készül el.

  

TÁMOP-TIOP szakmai fórum

 2011. május 12-én a két projekt összevont szakmai fórumát tartották a Kecskeméti Iparkamara épületében. 
A félnapos rendezvény célja volt az Európai Unió által is támogatott, megvalósított projektek széleskörű megismertetése, és egyben a munkavállalók munkaerő-piaci alkalmazkodásának segítése. A rendezvényen szép számmal képviselték intézményeiket a kecskeméti intézményegység-vezetők és iskolaigazgatók. 
A résztvevők három előadást hallgathattak meg „Szakképzés tartalomfejlesztései a gyakorlatorientált szakképzés szolgálatában”; „Minőségirányítás, a pedagógia program és kompetencia térkép szinergiája”; és „Gyakorlati oktatói kompetenciák-a vállalati képzés hatékonysága” témakörökben. 
A Tolnai József moderátor vezetésével lezajló szakmai fórum felkért előadói Döbör AndrásFarkas Olga, és Tóth Károly voltak. A frissítők elfogyasztása után Workshop és véleménycsere zárta a programot, melynek felkért hozzászólói Zsámboki Anna és Mester László voltak.
Véradás a TISZK-ben


2011. április 14-én, az intézmény történetében először, az aulába véradó állomás települt. Jelképes ajándékok fejében 10 és 14 óra között bárkinek lehetősége nyílt a segítségnyújtásra. Az önkéntes véradásra az intézmény dolgozói, tanulói és a felnőttképzés résztvevői is szép számban jelentkeztek. Minden kedves véradónknak köszönjük a segítséget!

 
Szakmai napok


A TÁMOP-2.2.3. 09/1-2009-0017 „Iránytű a jövő szakemberének” elnevezésű projekt által megvalósítandó, közbeszerzési eljárásra kiírt szakértői tartalmak április hónapban elkészültek. A benyújtott szakértői anyagokat készítőik mutatták be szakmai napok keretein belül (február 17, március 22, április 28.). 
A fórumok lehetőséget nyújtottak az elkészített anyagok értékelésére, alakítására és a partnerintézmények, valamint a kamarák képviselői által javasolt változtatások megvitatására. A résztvevők ötleteiket is megfogalmazhatták a készülő anyagokkal kapcsolatban, ezzel is segítve a projekt sikeres működését.

 
Pedagógus továbbképzés


A Kecskeméti TISZK épülete ad otthont a TÁMOP 2.2.3. 09/1-2009-0017 „Iránytű a jövő szakemberének” elnevezésű projekt keretein belül zajló pedagógus továbbképzéseknek. A nyelvi (angol, német) képzéseken túl informatikai, módszertani, illetve személyiségfejlesztő tréningeken (összesen 16 tanfolyam) képezhetik magukat a partnerintézmények tanárai, vezetői. A délutáni oktatások elvégzése után minden résztvevő tanúsítvánnyal és kreditpontokkal gazdagodik. Folyamatosan induló képzéseinkről felvilágosítást kaphat a 76/507-458-as telefonszámon (Bakó Zoltán szakmai vezetőtől), valamint az info@ketiszk.hu e-mail címen.OKJ-s felnőttképzéseink lezárultak

Április hónapban négy - a munkaügyi központ által támogatott - tanfolyamunk ért véget a hallgatók sikeres vizsgatételével. Az autóelektronikai műszerészgépipari minőségellenőr, volfrám- és fogyóelektródás hegyesztő, valamint karosszérialakatos tanfolyamokon összesen 47 fő kapott OKJ-s képesítést. 
A visszajelzések szerint többen már munkát is szereztek. Ezúton is szeretnénk gratulálni frissen vizsgázott hallgatóinknak, és sok sikert kívánni nekik a munkaerő-piacon!


 

  Meghívó

 

TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017

"Iránytű a jövő szakemberének - a Kecskeméti TISZK szak- és felnőttképzésének fejlesztése a
munkaerőpiaci alkalmazkodás elősegítésére"


Mi a pálya? Szakmaválasztási börze

A Kecskeméti TISZK szervezésében kerül megrendezésre a Mi a Pálya? Szakmaválasztási börze. A rendezvény célja a Kecskeméti TISZK
tanulói számára.
A tanulókat és szüleiket a következo helyszínekre várjuk:

2010. december 9-én 9:00-14:00-ig a gyakorlati képzőhelyek bemutatása, szervezett látogatása:

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár András Szakközépiskola és
Szakiskolája (Hunyadi tér 2.)

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális
Szakközépiskolája és Szakiskolája (Nyíri út 73.)
Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedoen Közhasznú Kft. (Szolnoki út 31.), ennek keretében az érdeklodok a

Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola tanműhelyeit is meglátogatják.

A kistérségből és a kecskeméti iskolákból a diákokat tanári kísérőkkel, szervezetten, busszal szállítjuk a program helyszíneire (előzetes egyeztetés alapján).

2010. december 10-én szakmaválasztás, pályaválasztási, szakmaválasztási tanácskozás és állófogadás, melyre az iskolák vezetőit, igazgatóit várjuk.

Helyszín:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme, Kecskemét, Kossuth tér 1.
  
Bővebb információ, jelentkezés a cser.lilla@aipa.hu
vagy a +3630/9610341-es telefonszámon, Cser Lillánál.

Kedvezményezett: Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ
Nonprofit Kiemelkedoen Közhasznú Kft.


A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

ÚMFT Infovonal:
06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu www.nfu.hu 
 
 
 
"TÉR" közösségi program
 

2010. december 16-án a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális
Szakközépiskola és Szakiskolájában  "TÉR" közösségi programmal zárjuk az évet, melyre szeretettel várjuk a TISZK intézményegységeinek
diákjait és családtagjaikat. A rendezvény egész napos közösségi programokat és családi tréningeket kínál az érdeklődőknek. 

  
Életpálya-tanácsadás a felnőttképzésen

     A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-ben életpálya-tanácsadáson vehettek részt a felnőttképzésben regisztrált hallgatók. A három napos tréning      célja volt; a csapatépítésen kívül a résztvevők önismeretének fejlesztése, a munkanélküliség, mint probléma feldolgozásának elősegítése és ezáltal a tanfolyamon való részvétel erősítése.
 
 

  

Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. partnerintézményei és intézményegységei:

 

 • Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
  • Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája
  • Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskolája
  • Speciális Szakiskolája
  • Fiúkollégiuma
 • Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium
  • Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája
  • Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
  • Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája
  • Széchenyi István Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája
  • Németh László Gimnáziuma
  • Széchenyivárosi Kollégiuma
 • Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfopkú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola
 • Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Óvoda Lestár Péter Középiskola és Szakiskola
 • Kecskeméti Főiskola
 • Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző, Kollégium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat (Tiszakécske)
 • Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium (Örkény)
 • Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium (Kiskunfélegyháza)


Részletes adatok, elérhetőségek:

KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Kecskemét, Hunyadi J. tér 2.

Leviczky Cirill igazgató 

tel.: 76/480-744

e-mail:info@kemu.hu

 
Intézményegységei:

Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája

Kecskemét, Hunyadi J. tér 2.

Gubán Gyula intézményegység vezető

 tel.: 76/480-744, fax.: 76/487-928

e-mail:
 
titkarsag@kemu.hu

 

Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskolája 

Kecskemét, Bethlen krt. 63-65.

Juhász Imre intézményegység vezető

Tel.76/481622

e-mail: juhasz@kemu.hu Speciális
 Szakiskolája

Kecskemét, Erzsébet krt. 73. 

Madaras Edit intézményegység vezető

Tel: 76/417-908

e-mail: specialis@kemu.huFiúkollégiuma 

Kecskemét, Hunyadi J. tér 4.

Popovics József igazgató

Tel: 480-744

 

 

KECSKEMÉTI HUMÁN KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

Kecskemét, Nyírí út 73.

Zsámboki Anna igazgató

tel.: 76/488-304, mob.: +36-30/260-36-43

e-mail: zsanna@humankozep.hu

 

Intézményegységei:

 
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája 

Kecskemét, Nyírí út 73.

Tóth Lászlóné intézményegység vezető

 tel.: 76/492-104, 507-948, 492-112, 492-102

 e-mail: humankozep@humankozep.hu

  

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája

Kecskemét, Katona J. tér 4.

Körmöczi Bulcsú intézményegység vezető

Tel: 508-277

e-mail: keksz@kada-kkt.sulinet.hu

 

Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája

Kecskemét, Szent Imre u. 9.

Brindzáné Kárpi Ilona intézményegység vezető

Tel: 76/487-211

e-mail: suli@kocsis-kecskemet.sulinet.hu

 

Széchenyi István Idegenforgalmi,Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája

Kecskemét, Nyíri út 32.

Mester László intézményegység vezető

Tel: 76/509-342

e-mail: titkarsag@szechenyi-kkt.sulinet.hu

 

Németh László Gimnáziuma

Kecskemét, Szent Imre u. 9.

Kovács Andrea intézményegység vezető

Tel: 76/508-836

e-mail: nemethl@nemethl-kkt.sulinet.huSzéchenyivárosi Kollégiuma

Kecskemét, Nyíri út 73.

Huszka Klára intézményegység vezető

Tel: 76/492-104

e-mail: info@humankollegium.hu

 

 

LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

Lestár Péter Középiskola és Szakiskola

Kecskemét, Kvarc u.2.

Czenéné Balla Katalin igazgató

tel.: 76/482-511, 482-689

e-mail: lestarp@hu.inter.net

  

KECSKEMÉTI MŰVÉSZETI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolája

Kecskemét, Dózsa Gy. u. 22.

Alföldiné Dobozi Eszter igazgató

tel.: 76/507-233, -234, 76/508-821, 76/508-822

e-mail: titkarsag@kodály-iskola.hu

 
Intézményegységei:

M. Bodon Pál Zeneiskolája

Kecskemét, Bihar u. 6.

Palotás József intézményegység vezető

Tel: 76/322-441

e-mail: mbodonisk@t-online.hu

 

Hosszú Utcai Óvodája

Kecskemét, Hosszú u. 3-5.

Simon Andrásné intézményegység vezető

Tel: 76/483-320

e-mail: hosszuovoda@t-online.hu

  

MÓRICZ ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS
 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

 Tiszakécske, Erkel fasor 10. / 6060 /

Nyitrainé Mudris Gabriella igazgató

Tel: 76/441-592

e-mail: szaksuli@citromail.hu

 

Intézményegysége:

Szakképző Iskola

Tiszakécske, Kossuth L. u. 65. / 6060 /

Terjéki László intézményegység vezető

tel.: 76/441-592

e-mail: moriczzs@freemail.huszaksuli@citromail.hu

 

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

Örkény, Fő u. 5-7. / 2377 /

Karsai József igazgató 

tel.: 29/310-015, 29/510-240

e-mail: phiszki@mail.datanet.hu

 

PETŐFI SÁNDOR GÉPÉSZETI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 24. / 6100 /

Kovács József igazgató

tel.: 76/462-332, fax.: 76/462-982

e-mail: pgttk3@gmail.comkkfhazabencsik@t-online.hu

 

KECSKEMÉTI FŐISKOLA 

Kecskemét, Izsáki út 10.

Dr. Ailer Piroska rektor

tel.: 76/501-960

e-mail:ailer.piroska@gamf.kefo.hu


A Kecskeméti TISZK KFT.  meghatározó szereplője a munkaerő-piaci képzésnek, hisz az elmúlt évek  során partnerintézményegységeiben képeződik ki a régió szakiskolásainak 2/3-a. Ehhez azonban hozzájárult a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Agrárkamara, a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ, valamint a térség meghatározó gazdasági szervezeteinek segítő-támogató együttműködése.


Partnerintézményeinkben, intézményegységeinkben oktatott szakmacsoportok :

  
Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium
 
1. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK:
Közgazdaság
Angol-magyar két tanítási nyelvű közgazdaság
Ügyvitel
Angol-magyar két tanítási nyelvű ügyvitel 

2. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK:
Kertészet és parképítés
Élelmiszeripar
Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Vegyipar
 
SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK:
Mezőgazdaság - gazda
                               virágkötő és virágkereskedő

Élelmiszeripar -  élelmiszeripari szakmunkás  

3. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK:
Idegenforgalmi szakközépiskolai osztály
Két tanítási nyelvű turisztikai ágazatú osztály
Vendéglátóipari szakközépiskolai osztály 
Érettségi utáni szakképzés:
idegenvezető
turisztikai szervező, értékesítő
vendéglátás szervező - vendéglős
SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK:
 • Pincér
 • Szakács
 • Cukrász
4. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK:
Egészségügyi-szociális szakmacsoport
Szakközépiskola
Két tanítási nyelvű szakközépiskola
Sport osztály
 
Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
 
1. Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK:
Közlekedés
Építészet
Közszolgálat
Nyomdaipar
Egyéb szolgáltatás

SZAKKÉPZÉS ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:
autószerelő
autóelektronkai műszerész
autótechnikus
magasépítő technikus
nyomdai gépmester
kiadványszerkesztő
gyakorló  fodrász

SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK:
faipar
gépészet
közlekedés
építészet
nyomdaipar

 
2. Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskolája
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS:
elektronikai technikus
mechatronikai technikus
gépgyártás-technológiai technikus
faipari technikus
ruhaipari technikus
kerámiaműves
grafikus
szobrász
festő
műszaki informatikus

SZAKISKOLAI KÉPZÉS (DUÁLIS SZAKKÉPZÉS):
villanyszerelő
mechatronikus karbantartó
asztalos
női szabó
gépi forgácsoló
hegesztő
szerszámkészítő
finommechanikai műszerész

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉS:
műszaki informatikus
elektronikai technikus
mechatronikai technikus
faipari technikus
ruhaipari technikus

3.Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium Speciális Szakiskolája
Gépészet
Építészet
Könnyűipar
Mezőgazdaság
 
Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK:
általános gimnáziumi oktatás
SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK:
zeneművészeti
néptáncművészeti

Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS:
Kereskedelem ágazat: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció  szakmacsoport, kereskedő és logisztikai ügyintéző szakirány
Képző- és iparművészeti ágazat: művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport, dekoratőr szakirány 
SZAKISKOLAI KÉPZÉS:
      eladó
vendéglátó eladó

Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium (Kiskunfélegyháza)

Gépész ágazat
Informatika ágazat
Villamosipar és elektronika ágazat

  
Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (Tiszakécske)
GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK:
általános tantervű
angol és német nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzés
SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK:
építészet
vendéglátás-turisztika
gépészet
 
Pálóczi Horváth István Szakképző Iskola és Kollégium (Örkény)


SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK:
környezetvédelem-vízgazdálkodás 
mezőgazdaság 

SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK:
mezőgazdaság
vendéglátás-turisztika

 A nyolcadikos korosztály életpálya tervezésében az általános iskolákkal közös célunk, hogy a diákok sikeres felvételi vizsgát tegyenek, és a műszaki szakképző iskolákba jelentkezők jól vegyék az akadályokat, megfelelő eredményeket érjenek el. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a sikeres életpálya-tervezéshez kiemelten fontos megismerniük saját képességeiket, készségeiket.

A sikeres szakmaválasztáshoz akként kívánunk hozzájárulni, hogy térítésmentes továbbtanulási felkészítőt szerveztünk, melyet  

 október 02-án kilenc kecskeméti általános iskolából érkezett tanulóval elindítottunk.

 Azokat a nyolcadikos diákokat vártuk, akik műszaki pályát (ún. Mercedes szakmákat: járműkarosszéria előkészítő,- felületbevonó, autószerelő, gépjármű mechatronikus) és egyéb gépipari, fémipari (ipari gépész, gépi forgácsoló, szerszámkészítő, hegesztő, stb.) szakmát szeretnének tanulni.

Az előkészítő célja az, hogy heti egy délutánon a jelentkezőkkel gyakoroltassuk, elmélyíttessük azokat a képességeket, készségeket, melyek a fenti szakmák tekintetében meghatározóak, és a felvételi vizsgán gyakoriak. Reményeink szerint a tanulók a felvételin kamatoztatni tudják majd a nálunk gyakoroltakat! 


*****************************************************************************************************

 ELINDULT A "TE IS MEG TUDOD CSINÁLNI" SZAKKÖR

A tavalyi tanév sikere után idén is megszerveztük a most már hagyományosnak mondható foglalkozásokat az általános iskolák 6.-7.-8. osztályosai számára.

A tanulók heti egy délután jól felszerelt műhelyben, biztonságos, kellemes és esztétikus körülmények között hozzáértő szakemberek segítségével gyakorolják

a legfontosabb kéziszerszámok használatát, megtanulják a munkafolyamatokat,

hasonló érdeklődésű társakkal megismerkedve  szabad idejüket aktívan, hasznosan töltik a

Kecskeméti TISZK-ben.

 

****************************************************************************************************** 

 
ÚJABB LEHETŐSÉG


nyílott arra, hogy a 21. századi elvárásoknak megfelelő, magas színvonalú, korszerűen felszerelt tanműhelyeinkben tudjuk fogadni a tanulókat gyakorlati képzésre,a következő tanévtől tanulószerződés kötésével is.

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara határozata alapján az alábbi nyolc szakmában a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásába jegyezték gyakorlati képzőhelyünket:

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->


3452106      hegesztő
3452110      szerszámkészítő
3452102      finommechanikai műszerész
3452301      mechatronikus karbantartó
3452103      gépi forgácsoló
3458203      épület-és szerkezetlakatos
5452304      mechatronikai technikus
5452103      gépgyártástechnológiai technikus


A kamara szakemberei a helyszíni ellenőrzés folyamán megállapították, hogy a gyakorlati képzőhelykénti nyilvántartásba vétel feltételeinek megfelel az adott szakmákban illetékes minisztérium által készített hatályos  központi programjaiban, valamint a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006.(III.23.) OM rendeletben meghatározottak alapján.

 *****************************************************************

F E L H Í V Á S !

A KECSKEMÉTI TISZK „Mi a pálya?” irodája
ÖTLETPÁLYÁZATOT
hirdet
pályaválasztási honlap tervezésére, fejlesztésére
ÚTJELZŐ A JÖVŐ FELÉ
címmel
Kecskeméten és környékén élő, tanuló 13-18 éves fiatalok számára

A pályázat célja:
- a pályaválasztás előtt állók szélesebb körű bevonása a
programok tervezésébe, lehetőséget teremtve a
véleménynyilvánításra
- a Kecskeméti TISZK honlapján a Mi a pálya? menüpont
megtervezése. A honlap megjelenésében és tartalmi jegyeiben
tükrözze látogatóinak, az érintett korosztálynak a
mindennapjaival, pályaválasztással kapcsolatos érdeklődési
területeit, elvárásait, igényeit
- honlap–arculatterv készítése, melynek szín és formavilága
illeszkedik a tartalmi elemekhez

A nyertes pályázó díja egy laptop!

Bővebb információ kérhető: Csík Jánosné Ferencz Katalin
Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
Kecskemét, Szolnoki út 31.
Telefon: 76/507-458
E-mail: titkarsag@ketiszk.hu
Web: www.ketiszk.hu

A pályázat beadásának határideje: 2013. április 02.
A nyertes pályázót 2013. április 15-ig értesítjük.
______________________________________________________


ELINDULT AZ INGYENES MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ

Kedves Érdeklődő Diákok, Szülők, Pedagógusok!
Október 02-án, kedden kialakítottuk a csoportokat, meghatároztuk a foglalkozások időpontját az alábbiak szerint:
8. osztályosok 1. csoport: hétfő 15 óra
8. osztályosok 2. csoport: kedd 14 óra
7. osztályosok 1. és 2. csoport: kedd 15 óra


Miután a jelentkezők nagy számára való tekintettel több csoportot kellett kialakítanunk, ezért korlátozott számban még tudunk érdeklődőket fogadni az alábbi elérhetőségeken:
telefonon: 76/507 458/11 mellék
e-mailben: titkarsag@ketiszk.hu
__________________________________________________________________________________________________________________

Tisztelt Szülők és 7. – 8. évfolyamos Diákok!


7.- 8. évfolyamos diákok részére 2012. október 01-től térítésmentes

Műszaki előkészítőt

szervezünk a sikeres felvételiért. Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik műszaki pályát, (Mercedes szakmákat: járműkarosszéria előkészítő,- felületbevonó, járműkarosszéria készítő,- szerelő, közúti gépjárműépítő,- szerelő, gépjármű-építési, szerelési logisztikus, gépjármű mechatronikus) és egyéb gépipari, fémipari szakmát szeretnének tanulni.
További információ és a jelentkezési lap weboldalunk „Mi a pálya?” Központ – Események, rendezvények részén található!
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
BEFEJEZŐDÖTT A KECSKEMÉTI TISZK TIOP 3.1.1-09/1-2009-0019 PROJEKTJE. A 864 MILLIÓS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSSEL ÖT KECSKEMÉTI INTÉZMÉNY GAZDAGODOTT, MELY BIZTOS ALAPOT NYÚJT A DUÁLIS SZAKKÉPZÉS MEGTEREMTÉSÉHEZ

Sikeresen és két év munka után határidőre befejeződött a „Keresletvezérelt szakképzés megteremtése a Kecskeméti TISZK munkaerőpiaci igények alapján történő infrastrukturális fejlesztésével” elnevezésű, TIOP-3.1.1-09/1-2009-0019 azonosító számú projekt.
A projekt összköltsége 864,27 millió forint volt, melyből a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával nyújtott támogatás 75,27 millió forint, az önrész pedig 89 millió forint volt.
A 2012. február 23-án megrendezett ünnepélyes projektzáró rendezvényen részt vett dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára, dr. Zombor Gábor, Kecskemét polgármestere, Pósfayné Bakota Éva a Kecskeméti TISZK ügyvezetője, és aTISZK partnerintézményeinek vezetői, tanárai, valamint a kecskeméti régió gazdasági életének aktivitását meghatározó közéleti képviselői és cégvezetői.

A projekt keretében egyrészt három építési beruházás, másrészt eszközpark fejlesztés történt öt megvalósítási helyszínen: a Kecskeméti TISZK Szolnoki úti központi képzőhelyén és négy partnerintézményénél, azaz a Kodály Iskolában, a Kada Elek Közgazdasági Középiskolában, a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolában és a Lestár Péter Egységes Középiskolában.
A Kecskeméti TISZK partnerintézményeiben elért projekt eredményekről weboldalunk Sajtószoba részén olvashat!
A projektzáró rendezvényről a Kecskeméti Lapok weboldalán bővebben itt olvashat ! (fotógalériával)
____________________________________________________________________________

Tájékoztatóa Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ rendezvényeiről

Szakmai Fórum, „Mi a pálya ?” szakmaválasztási börze


Szakmai fórum kerül megrendezésre, amelyre meghívást kapnak
Kecskemét város szakképző és általános iskoláinak igazgatói, intézményegység-vezetői, pályaválasztás előtt álló diákok osztályfőnökei, minden nevezett iskola pályaválasztásért felelős pedagógusa.

Időpontja: 2011. október 11. (kedd) 10.00 óra


Helye: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kecskemét, Árpád körút 4.
gróf Szécheny István konferencia terem

Program:

-Megnyitó: Szemereyné Pataki Klaudia szakképzésért felelős alpolgármester

-Előadás: A Pályaválasztás, pályaorientáció fontosságáról, szerepéről napjainkban. Előadó: Dr. Szilágyi Klára főiskolai tanár

-Előadás: A Kamarák feladatai a szakképzésben.

-Előadás: A Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ „Mi a pálya?” irodájának szerepe a tanulók életpálya tervezésében.

-A program büfé ebéddel zárul.

„Mi a pálya ?” szakmaválasztási börze, arra hívatott, hogy iránytűje legyen a jövő szakemberének és lehetőséget, alkalmat, „pályát” teremtsen a pályaválasztás és tovább tanulás előtt álló fiataloknak, hogy kellően széles, tartalmas és mindenképen döntést segítő információkat kapjanak.


Időpontja: 2011. október. 17.-21. (hétfő - péntek) 0900 - 1500 óra között


Helye: Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ
Kecskemét, Szolnoki út 31.


Kecskemét város általános iskoláiban tanuló 6.-7.-8. osztályos diákokat fogadjuk, a programra és visszaszállítva.

Program és tájékoztató:

az érdeklődő diákok;

-a „Mi a pálya ?” iroda által szakmai segítséget, tájékozódási pontot kapnak az életpálya tervezéséhez, elkészítéséhez
-kipróbálhatják magukat papír alapú és számítógépes tesztek kitöltésével, amely segíti jobb önértékelésüket
-teszt eredményeit pszichológus és mentálhigiénés szakemberek értékelik, amely alapján pályaválasztási tanácsot kapnak
-ismerkedhetnek a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központban oktatott szakmacsoportokkal
-megtekinthetik a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ képzőhelyeit, tanműhelyeit
lő szakma bemutatókon vehetnek részt
-videó-konferencia vonalon keresztül bepillanthatnak a város szakképző iskoláinak életébe

__________________________________________________________________________

Épségben hazatértek a táborozó lányok. Vasárnap késő délután megérkezett a döbröcei tábor résztvevőit szállító busz. A kimerült, de mosolygós lányok vidáman ugrottak szüleik nyakába. Az időjárás végig kedves volt hozzájuk, gyönyörű napsütésben élvezhették a Balaton felvidék szépségét. Reméljük maradandó emlékekkel távoztak a résztvevők, és hosszútávú barátságok szövődtek!
(Kedves Lányok! Amennyiben megosztanátok velünk élményeiteket és fotóitokat, kérjük fáradjatok be a TISZK-be! Örömmel vennénk őket.)
__________________________________________________________________________


Elstartolt a nyári tábor

2011. június 20-án reggel 8 órakkor útra keltek a 2. Nyári "TÉR" Tábor résztvevői, hogy egy felhőtlen hetet töltsenek el a Döbröcei Turistaházban.
A lányok izgalmas programokon és foglalkozásokon vesznek részt, valamint túrázni is többízben mennek.

__________________________________________________________________________

Meghívó


A Kecskeméti TISZK az elmúlt években megvalósított európai úniós projektek
eredményeinek széleskörű terjesztése érdekében a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017 számú "Iránytű a jövő szakemberének –
A Kecskeméti TISZK szak- és felnőttképzésének fejlesztése a munkaerő-piaci alkalmazkodás elősegítésére" című projekt keretében szakmai fórumot szervez.

A szakma fórum célja: a TISZK új szervezeti struktúrájának megismertetése a térségben, cégek, vállalkozók, támogató intézmények, az RFKB, kamarák és egyéb partnerek részére.

Szakmai fórum témája: Paradigmaváltás a beiskolázásban
Időpontja: 2011. június 2. 13.00-16.30
Helyszíne: Kecskeméti Kultúrális és Konferencia Központ
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.

Program
13.00-14.45 Előadások:

A pályaorientáció, mint esélyt teremtő folyamat (előadó: Szilágyi Klára)
Marketing a beiskolázásban (előadó: Soltész Anikó)
E-learning alkalmazásának lehetőségei a szakképzésben (előadó: Krnács András)

14.45-15.15 Kávészünet

15.15-16.30 Workshop
Felkért hozzászóló: Sipos Zsolt

Moderátor: Tolnai József

A szervezés megkönnyítése éredekében kérjük 2011. május 29-ig jelezze részvételi szándékát a titkarsag@ketiszk.hu e-mail címen.

__________________________________________________________________________

Meghívó

TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017


Tisztelettel meghívjuk
2011. május 26-án
a Kecskeméti TISZK partnerintézményeinek vezetőit,
érdeklődő pedagógusait, tanulóit és családtagjait
a "TÉR" közösségi programra.

Programkínálat:

10.00-12.00: Kreatív műhelymunka - virágkötészet
Vezeti: Kürtös Zoltánné
Helye: HUMÁN Középiskola Kocsis Pál Intézményegysége (Kecskemét, Szent I. u. 9.)

14.00-16.00: Fórumszínház
Vezeti: Sárosi Gábor
Helye: HUMÁN Középiskola Szent-Györgyi Albert Intézményegysége (Kecskemét, Nyíri u. 73.)

__________________________________________________________________________

Nyári "TÉR" Tábor 2011

2011. június 20-26-ig ismét megrendezésre kerül a nagysikerű Nyári "TÉR" tábor. A TÁMOP-2.2.3. 09/1-2009-0017 elnevezésű projekt keretében idén is lehetőség nyílik 20 hátrányos helyzetű 9. osztályos leány tanuló díjmentes táboroztatására. A tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén is a partnerintézmények diákjai közül kerül ki az a 20 szerencsés utazó, akik egy hetet tölthetnek el Döbröcén. A táborozók városnézésen, túrázáson, szórakoztató és képességfejlesztő programokon, valamint személyiségfejlesztő csoportfoglalkozásokon vesznek részt.
_________________________________________________________________________________
Horgászverseny a diákok részvételével
A TÁMOP 2.2.3. 09/1-2009-0017 „Iránytű a jövő szakemberének” elnevezésű projekt keretén belül megszervezésre kerülő TÉR Közösségi Program nyitányaként a Kecskeméti Szabadidő Központban 2011. május 17-énhorgászversenyre került sor. A Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Fiúkollégiumában lakó 19 lelkes fiatalból álló csapat reggel fél 7-kor indult a kollégiumtól, hogy a 8 órai rajtot a helyszínen már felkészülten várják.Az időjárás kedves volt a versenyzőkhöz, verőfényes napsütésben zajlott a program. A z egész napos verseny alatt a diákok teljes ellátásban részesültek, a szervezők pogácsával és szendvicsekkel várták az éhes horgászokat. Az eredményhirdetésre késő délután került sor.
Első helyezett: Tóth György
Második helyezett: Saller András
Harmadik helyezett: Erős Gergő
A program nem jöhetett volna létre a Sport Kht. támogatása és a Dovit Kft. etetőanyag felajánlása nélkül. A horgászverseny méltó befejezéseként május 18-án délután a diákok részvételével halászléfőzésre került sor a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola Fiúkollégiumában. A verseny során horogra akadt 7,45 dkg halat a szervezők további 20 szelet hallal toldották meg, hogy a kollégiumban egy éhes száj se maradjon. A diákok saját maguk pucolták, szeletelték és főzték meg zsákmányukat, melyet az estébe nyúló mulatság során együtt fogyasztottak el.
_______________________________________________________________________________________________________

Megkezdődtek a TISZK reklámfilm előkészületi munkálatai

A TÁMOP 2.2.3. 09/1-2009-0017 „Iránytű a jövő szakemberének” elnevezésű projekt által megvalósítandó feladatok közé tartozik egy a TISZK-et, valamint partnerintézményeit bemutató és népszerűsítő reklámfilm készítése. A tárgyalások már megkezdődtek, a referenciafilm várhatóan szeptemberre készül el.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

TIOP-TÁMOP SZAKMAI FÓRUM

2011. május 12-én a két projekt összevont szakmai fórumát tartották a Kecskeméti Iparkamara épületében. A félnapos rendezvény célja volt az Európai Unió által is támogatott, megvalósított projektek széleskörű megismertetése,és egyben a munkavállalók munkaerő-piaci alkalmazkodásának segítése. A rendezvényen szép számmal képviselték intézményeiket a kecskeméti intézményegység-vezetők és iskolaigazgatók.
A résztvevők három előadást hallgathattak meg „Szakképzés tartalomfejlesztései a gyakorlatorientált szakképzés szolgálatában”; „Minőségirányítás, a pedagógia program és kompetencia térkép szinergiája”; és „Gyakorlati oktatói kompetenciák-a vállalati képzés hatékonysága” témakörökben.
A Tolnai József moderátor vezetésével lezajló szakmai fórum felkért előadói Döbör András, Farkas Olga, és Tóth Károly voltak.
A frissítők elfogyasztása után Workshop és véleménycsere zárta a programot, melynek felkért hozzászólói Zsámboki Anna és Mester László voltak.
 

A szakképzés modernizálása a legátfogóbb együttműködést igényli mind az önkormányzatok, mind a résztvevő iskolák részéről.
Az előkészítés után 2007. augusztus végéig kialakításra került az új Szakképző Központ, melyben csúcstechnológiával felszerelt központi képzőhely kezdte meg munkáját. A korszerűen felszerelt gyakorlati műhelyek, laboratóriumok és elméleti oktatótermek (hegesztőműhely, PLC és elektronikai labor, anyagvizsgálati, környezetvédelmi, közlekedési és informatikai laborok, mentálhigiénés és pályaorientációs szaktantermek) a XXI. század technikai színvonalán valósultak meg.
 

  

A 3 éves projektidőszak alatt a gazdálkodó szervezetek szakembereinek bevonásával került sor tananyagfejlesztésre, e-learning oktatási módszerek bevezetésére, azaz megkezdődött egy új szakképzési struktúra kialakítása a régióban. Ezzel párhuzamosan a projekt intézményeiben további építési és eszközfejlesztési beruházások történnek. Évente tehát közel 5000 szakképzésben résztvevő diákot érintenek a TISZK szolgáltatásai.  
 

A munkaerő-piac elvárásainak megfelelő képzésnek köszönhetően az utóbbi évekhez képest nagyobb létszámú, versenyképesebb tudással rendelkező szakember jelenik majd meg a térségben, aminek megvalósításához számítunk stratégiai szövetségesként a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarára, a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központra és a Kecskeméti Regionális Képző Központra.

 

 
NFT-NFÜ weboldla
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület Telefonos ügyfélszolgálat: 1/273-42-50 www.esza.hu , E-mail: EUtamogatas@esza.hu
Európai Unió
NFU ketiszk régi weboldla Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Valid XHTML 1.0 Transitional   Minden jog fenntartva © Kecskeméti TISZK Kft.   Valid CSS