NFT

 

TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0017
2012. március 28.       Projektzáró rendezvény: (link)


 

***************************


A projekt  indításának bemutatása:


 • A projekt címe:

,,Iránytű a jövő szakemberének – A Kecskeméti TISZK szak- és felnőttképzésének fejlesztése a munkaerőpiaci alkalmazkodás elősegítésére”

 

 • Pályázati felhívás megnevezése, kódja

Társadalmi Megújulás Operatív Program „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK rendszer fejlesztése” - TÁMOP-2.2.3-09/1

 

 • A pályázó adatai

Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

Adószám: 22157382-2-03

Statisztikai szám: 22157382-8532-599-03

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki u. 31.

 

 • A megvalósulás helyszínei

A TÁMOP-2.2.3-09/1 pályázati projektben kizárólag azok az intézményegységek vesznek részt, amelyek a HEFOP- 3.2.2-P.-2004-10-0031/1.0 és a HEFOP- 4.1.1-P.-2004-10-0024/1.0 számú projektekben támogatásban nem részesültek:

 

 • A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. székhelye (6000 Kecskemét, Szolnoki út 31.)
 • Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája (6000 Kecskemét, Katona József tér 4.)
 • Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája (6000 Kecskemét, Nyíri út 73.)
 • Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.)
 • Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda (6000 Kecskemét, Kvarc utca 2.)
 • Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Speciális Szakiskolája (6000 Kecskemét, Erzsébet körút 73.)

 

 • A projekt tervezett kezdete és befejezése

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2009. november 01.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2011. október 30.

A projekt időtartama 24 hónap.

 

 • A projekt finanszírozása

A projekt elszámolható költségei összesen: 323.160.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %.

 

Előzmények

A Kecskeméti TISZK alapítói 2005. október 20.-án írtak alá konzorciumi megállapodást a HEFOP- 3.2.2 és a HEFOP- 4.1.1 kiírásokra benyújtott pályázatukban foglalt célok közös megvalósítására. Létrejött a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 89/B.§, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ának szabályai alapján az alapítók elhatározták a jogelőd átalakítását.

 

A létrejött Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-t az NSZFI 2008.11.26.-án RT04-004/2008 azonosítóval nyilvántartásba vette.

 

A projekt céljai

Általános célok

A projekt általános célja olyan szakképzési intézményi környezet kialakítása, amely támogatja az ÚMFT TÁMOP és a hazai Szakképzési Fejlesztési Program célkitűzéseit.

A fejlesztés hatására korszerűsödő intézményhálózat biztosítja a szakképzés hatékony működését és működtetését, lehetővé válik a szakképzés összehangolása térségi és regionális szinten.

A fejlesztés hozzásegít a szakképzett pályakezdők elhelyezkedési mutatóinak javulásához, a gazdaság szereplőivel való új együttműködési programok indításához.

A kidolgozott szakmai programelemek bevezetésével a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékos emberek, nők és roma fiatalok szakképzésbe történő belépése illetve elhelyezkedése és beilleszkedése is támogatható.

 

A program közvetlen célkitűzése, hogy a Kecskeméti TISZK-ben rugalmas és hatékony szervezeti-irányítási modell kerüljön bevezetésre. A projekt keretében megvalósul a korszerű intézményszervezési és humánerőforrás-feltételek biztosítása, új szakmai és közösségi szolgáltatásokat vezetünk be, megvalósul a központ vezetőinek és tanárainak felkészítése.

A TISZK koordinációja hozzájárul a gyakorlati képzés színvonalának emeléséhez a „legjobb gyakorlatok” (best practices) elterjesztésével és a különféle képzési programok összehangolásával.

 

A program megvalósítása során különös figyelmet kell fordítani az esélyegyenlőségi (különösen roma kisebbség, fogyatékkal élők, nők-férfiak) és környezeti fenntarthatósági szempontok maradéktalan érvényesítésére.

A program során megvalósításra kerülő disszeminációs tevékenység hozzájárul a pozitív minták széles körben való elterjesztéséhez.

 

Stratégiai célok

A Kecskeméti TISZK célja, hogy Kecskeméten és a régióban elindítója, példája legyen a korszerű, munkaerő-piaci igényeket figyelembe vevő, alapfokú nyelvtudásra és jó kommunikációs készségre építő szakképzésnek.

 

Stratégiai célok:

 • az intézményrendszer költséghatékonyságának javítása, fenntartható intézményi struktúra létrehozása
 • a gazdaság igényeihez igazodó, versenyképes, naprakész ismereteket oktató, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképzési rendszer létrehozása
 • a szakképzés minőségének javítása, tartalmának fejlesztése, módszertani fejlesztések megvalósítása
 • a gyakorlati képzési tevékenység erősítése
 • a képzésekhez való hozzáférés javítása az esélyegyenlőség jegyében, az élethosszig tartó tanulás elősegítésére
 • a kompetencia alapú oktatás biztosítása, a foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák kialakítása
 • a szakképzési tevékenység kiegészítése a felnőttképzéssel

 

Célunk a szakképzési rendszer továbbfejlesztése

 • a pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzésével
 • csúcstechnológia alkalmazásával, akadálymentesített környezetben
 • hatékony pályaorientációs rendszer kiépítésével
 • a munkaerő-piaci igények kielégítésével
 • a kompetencia elvű modularizált oktatás és képzés bevezetésével
 • az élethosszig való tanulás alapképességeinek megszerzésével
 • a tanulói lemorzsolódás csökkentésével
 • a gazdaság igényeivel összehangolt, kompetencia elvű modularizált oktatás, át- és továbbképzés
 • hatékony pályaorientációs, pályaválasztási és karrier-tanácsadási rendszer megteremtése
 • felnőttképzés, átképzés, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése
 
NFT-NFÜ weboldla
Európai Szociális Alap
Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület Telefonos ügyfélszolgálat: 1/273-42-50 www.esza.hu , E-mail: EUtamogatas@esza.hu
Európai Unió
NFU ketiszk régi weboldla Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

Valid XHTML 1.0 Transitional   Minden jog fenntartva © Kecskeméti TISZK Kft.   Valid CSS